B

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Kimliğinizi doğrulayabilmemiz ve sizinle etkin iletişime geçebilmemiz için aşağıdaki alanları doldurmanızı rica ederiz:

Bu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz
olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmek için düzenlenmiştir.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması halinde Şirketimiz söz
konusu yanlış bilgi kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması ve info@mrmsbeauty.com adresine gönderilmesi rica olunur.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talebin niteliğine göre, cevaplarımız, başvuru talebinizin bizlere iletildiği tarihten
itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

(İmza)

 

 


Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi talep edilmektedir.

Open chat